ideas worth spreading

TED-curator Chris Anderson zegt dat het toenemend gebruik van webvideo’s een wereldwijd fenomeen in gang zet dat hij ‘publiekversnelde innovatie’ noemt: een zelfversterkende leercyclus die even invloedrijk kan zijn als destijds de uitvinding van de drukpers was. Om de vruchten ervan te plukken moeten organisaties echter bereid zijn zich radicaal open te stellen. En voor TED betekende dat het begin van een heel nieuw hoofdstuk.

Advertenties