statistiek

Op elke honderd mensen

zijn er tweeënvijftig
die alles beter weten,

onzeker van elke stap –
bijna de hele rest,

bereid om te helpen,
als het niet te lang duurt
– wel negenenveertig,

de goedheid zelve,
omdat ze niet anders kunnen
– vier, nou, misschien vijf,

in staat tot bewondering zonder afgunst
– achttien,

om de tuin geleid
door de jeugd die voorbijgaat
– plusminus zestig,

nemen er vierenveertig
alles serieus,

leven er in voortdurende angst
voor iemand of iets
– zevenenzeventig,

hebben er talent om gelukkig te zijn
– twintig, hoogstens dertig,

zijn als individu ongevaarlijk,
maar slaan los in de massa
– meer dan de helft, minstens,

wreed,
als omstandigheden hen dwingen,
– hoeveel weet ik liever niet,
ook niet ongeveer,

wijs door schade
– niet veel meer
dan zonder,

willen er van het leven alleen dingen
– dertig,
hoewel ik me liever vergis,

krimpen in elkaar en hebben pijn,
zonder lantaarn in het donker
– drieëntachtig,
vroeg of laat,

zijn tamelijk veel
rechtvaardig – vijfendertig,

maar als rechtvaardigheid
de moeite van begrijpen vereist
– drie,

verdienen er medelijden
– negenennegentig,

zijn sterfelijk
– honderd op de honderd,
Een getal dat vooralsnog niet verandert,

uit:
Wislawa Szymborska ; Einde en begin
Gedichten
1957 – 1997


feelgood

Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In hartje Parijs woont hij in een kast van een huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van de grimmige voorsteden. Verdient de jonge Senegalees zijn geld niet met schimmige zaakjes, dan trekt hij wel een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij Philippe’s stijve huishouden binnen de kortste keren op z’n kop. Maar ook Driss’ leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Met vaart, humor en perfect acteerwerk slaat Intouchables precies de juiste toon aan. Komiek Omar Sy weet van de innemende Driss een onvergetelijk personage te maken. Doorgewinterd acteur François Cluzet overtuigt als de rijkaard wiens leven een onverwachte wending neemt. De onwaarschijnlijke geschiedenis werd op feiten gebaseerd.

De film Intouchables is hier al online te bekijken [engels ondertiteld / klik eerst op ‘continue as free user’]

solipsisme

Solipsisme (van solus, alleen, en ipse, zelf) is het geloof of de filosofie dat er maar een enkel bewustzijn bestaat: dat van de waarnemer. Het hele universum en alle andere personen waarmee gecommuniceerd wordt bestaan slechts in de geest van de waarnemer. Solipsisme is een extreem filosofisch-idealistisch begrip, dat het ‘ik’ of het individuele ego en zijn bewustzijn als de enige realiteit ziet. In veel Oosterse religies komt het solipsisme ook voor in de stelling dat het universum een illusie is, maya in het Sanskriet. Veel Oosterse religies zijn niet theïstisch maar gaan uit van de idee dat alle verschijnselen een uitvloeisel (emanatie) van een universeel beginsel (Atman of Brahman) zijn. Met deze invalshoek bestaat er geen enkel onafhankelijk wezen en is het/ons bewustzijn niet persoonlijk. Het gevoel “een afgescheiden individualiteit” of “entiteit” te zijn is dan dus ook een illusie. Mystici beweren dan ook dat het ‘zelf’ verwerkelijken of ‘verlicht zijn’ eigenlijk het, meestal maar kortstondig, doordringen is van het universele (het enige reële) bewustzijn in het (ten diepste niet reële) beperkte menselijke bewustzijn. Dat bewustzijn wordt vaak beschreven als goddelijk. Strikt genomen spreekt deze uitleg zichzelf tegen, er wordt namelijk uitgegaan van de illusie van een bestaan van een menselijk bewustzijn. Het universele beginsel dringt niet door in het bewustzijn van de mens, het is te allen tijde aanwezig, alleen de mens beseft het meestal niet. In (momenten van) verlichting wordt de schaduw van de individuele beperking (tijdelijk) opgeheven. Er bestaat slechts één waarnemer. Solipsisme is innerlijk wel consistent en logisch, maar niet falsifieerbaar, niet te weerleggen of te bewijzen. [wikipedia]

In ons leven tallozen;
Ik weet niet, als ik denk
Of voel, wie denkt of voelt.
Ik ben de plaats slechts waar
Gevoeld wordt of gedacht.

Ik heb meer dan één ziel,
Meer ikken dan ikzelf.
En niettemin besta ik
Voor allen onverschillig.
Hen maak ik stil: ik spreek.

De kruisgewijze impulsen
Van wat ik voel of niet voel
Twisten in wie ik ben.
Ik ken hen niet. Zij zwijgen
Tot wie ik mij ken: ik schrijf.

gedicht: fernando pessoa

Het is de titel van deze prachtige film van Thomas Huang – klik wel even op fullscreen!

streetview

google’s streetview is een bron van inspiratie voor velen
op de website streetviewfun is een top 100 te vinden
kunstenaar aaron hobson heeft een serie gemaakt die er iets mee te maken heeft. ik kan me nauwelijks voorstellen dat zijn plaatjes zo van streetview zijn gehaald…hoe dan ook…erg mooie foto’s!

ook sexpistol’s vraag Who killed Bambi? is eindelijk beantwoord:
het was de Google Streetviewcar!

klik op de foto voor meer foto's

meetbare liefde

In de vijftien minuten durende film vertellen de zeven deelnemers (van 10 tot 75 jaar oud) waar ze aan gaan denken in de scanner. De neurologen laten zien waar de hersengebieden liggen die betrokken zijn bij het gevoel van liefde. Iedere deelnemer heeft vijf minuten om zo sterk mogelijk aan liefde te denken, terwijl de MRI scanner de hersenactiviteit registreert. Wie de hoogste activiteit haalt, wint. Het ‘strijdplan’ van de deelnemers varieert van denken aan hun levenslange partner, meditatie of denken aan een net verbroken relatie.