vleugels

In de sardonische fabel Idiots and Angels wordt de egoïstische anti-held Angel opgevoerd. Angel slijt zijn dagen in een aftandse kroeg waar hij, tussen het zuipen en kettingroken door, enkel plezier beleeft aan andermans lijden. Als er op een ochtend een paar vleugels uit zijn rug groeit, wordt hij overspoeld door gêne. Beschimpt door de bezoekers van zijn stamkroeg, probeert Angel van de ongewenste lichaamsdelen af te komen. Maar de vleugels hebben een eigen wil en en zijn dan ook niet in te zetten voor kwaadaardige doeleinden, zoals Angel al snel bemerkt.

animatiefilm 1u18min

helaas…de hele film is verwijderd, hier een trailer:

wat eten we vandaag?

Uit het Soeterbeeck Programma n.a.v. een lezing komende maandag 2 juli:

Waarom zou je dure schoenen kopen als je met dat geld ook een hongerig kind in Afrika kunt redden? De wereldberoemde Australische filosoof Peter Singer is de bekendste aanhanger van het utilitarisme: het goede doen is doen wat het grootste geluk voor het grootste aantal oplevert.
Dit utilitaristische denken levert Singer stevige discussies op. Vooral als hij het toepast op dieren. Deze godfather van de Animal Liberation-beweging vindt dat dieren niet minder waard zijn dan mensen. Mensen kunnen in principe gelukkig zijn, zonder daarvoor dieren te laten lijden. We hoeven daarom geen gebruik te maken van dieren. Zo wordt gestreefd naar een maximalisatie van geluk en minimalisatie van leed.
Het utilitarisme heeft volgens Peter Singer, hoogleraar Bio-ethiek aan Princeton University, een antwoord op alle crises van de 21ste eeuw: wereldarmoede, klimaatverandering, voedselproductie en dierenrechten. Marcel Becker, ethicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaat in gesprek met deze spraakmakende en volgens sommigen gevaarlijke denker.
Peter Singer mengt zich veel in het publieke debat. Zo schrijft hij opinieartikelen over actuele kwesties voor de kwaliteitskrant The Guardian. Peter Giesen van De Volkskrant interviewde hem over armoede in de wereld. En Trouw gebruikt de ethiek van Peter Singer bij de discussie in de Eerste kamer over ritueel slachten.
Afgelopen week ontving hij de hoogste Australische onderscheiding van de Britse koningin Elizabeth: Companion in the Order of Australia. Hij kreeg deze onderscheiding onder andere voor zijn aanzienlijke bijdrage aan het debat over dierenrechten en armoede in de wereld.

evoluerende evolutie

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel was een Duits zoöloog en filosoof die het werk van Charles Darwin in Duitsland bekend maakte. Hij was oorspronkelijk arts en later professor in de vergelijkende anatomie. Haeckel was ook een begenadigd illustrator, zoals blijkt uit zijn boek Kunstformen der Natur.

In de BBC-documentaire ‘what Darwin didn’t know’ hoorde ik voor het eerst over Haeckel en zag zijn prachtige tekeningen. In de documentaire ging men in op bovenstaande tekening die ik lang geprobeerd heb te vinden, maar dat is me niet gelukt [is er iemand handiger met zoeken? ik wil hem nogsteeds namelijk], vandaar een detail als printscreen. Allereerst dacht ik: ‘alweer een Darwin-documentaire’ maar na de verplichte introductie gaat het al gauw verder naar wetenschappers na Darwin en dan blijkt de BBC toch maar weer eens een goeie film gemaakt te hebben met veel Eric Satie & Philip Glass eronder…

boticelli’s bagdad

De locatiescout van dit filmpje verdiend een schouderklopje; wat en prachtige plek! Saddam’s paleis en omliggende omgeving zorgen voor een plaatje dat de schilders uit de renasssance ook zeer gewaardeerd zouden hebben. Wat de militairen hier doen is me een raadsel; het ziet er verveeld uit. Ze hadden liever in de hangende tuinen gespeeld wellicht.

hologram

Ik meen dat de techniek voor het eerst is gebruikt in de schitterende chinese vechtfilm ‘crouching tiger, hidden dragon’ en later bekend geworden door scenes uit ‘the matrix’. Het is een opstelling van veel computergestuurde camera’s in een cirkel die een actie zo vastleggen dat het lijkt alsof het onderwerp stilstaat in de tijd en de camera er ondertussen omheen draait. Hoe bedenk je het…en hoe voer je het uit?! Voor de strakke kranen van Dornbracht mocht Daniel Askill een film met eenzelfde techniek maken en ook hier is het toch weer verbluffend!