wat eten we vandaag?

Uit het Soeterbeeck Programma n.a.v. een lezing komende maandag 2 juli:

Waarom zou je dure schoenen kopen als je met dat geld ook een hongerig kind in Afrika kunt redden? De wereldberoemde Australische filosoof Peter Singer is de bekendste aanhanger van het utilitarisme: het goede doen is doen wat het grootste geluk voor het grootste aantal oplevert.
Dit utilitaristische denken levert Singer stevige discussies op. Vooral als hij het toepast op dieren. Deze godfather van de Animal Liberation-beweging vindt dat dieren niet minder waard zijn dan mensen. Mensen kunnen in principe gelukkig zijn, zonder daarvoor dieren te laten lijden. We hoeven daarom geen gebruik te maken van dieren. Zo wordt gestreefd naar een maximalisatie van geluk en minimalisatie van leed.
Het utilitarisme heeft volgens Peter Singer, hoogleraar Bio-ethiek aan Princeton University, een antwoord op alle crises van de 21ste eeuw: wereldarmoede, klimaatverandering, voedselproductie en dierenrechten. Marcel Becker, ethicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaat in gesprek met deze spraakmakende en volgens sommigen gevaarlijke denker.
Peter Singer mengt zich veel in het publieke debat. Zo schrijft hij opinieartikelen over actuele kwesties voor de kwaliteitskrant The Guardian. Peter Giesen van De Volkskrant interviewde hem over armoede in de wereld. En Trouw gebruikt de ethiek van Peter Singer bij de discussie in de Eerste kamer over ritueel slachten.
Afgelopen week ontving hij de hoogste Australische onderscheiding van de Britse koningin Elizabeth: Companion in the Order of Australia. Hij kreeg deze onderscheiding onder andere voor zijn aanzienlijke bijdrage aan het debat over dierenrechten en armoede in de wereld.