stemwijzer

gisteren in Tegenlicht: dichter op Nederland. Een bevlogen uitzending vol schoonheid en geheel andere visies dan er in debatten naar voren komen.

Door de val van het kabinet krijgt Nederland in 2012 geen echte troonrede. Maar nooit snakten we zo hardnekkig naar een verhaal over hoe het ons vergaat en waar we heengaan. Tegenlicht komt daarom – twee dagen voor de verkiezingen – met zijn hoogsteigen troonrede voor ons geplaagde land. Ramsey Nasr, onze Dichter des Vaderlands, is de gids van dienst. Hij neemt ons mee naar de werkelijkheid van Nederland op een keerpunt.

Met als uitgangspunt de gedachte: over onszelf zijn we eigenlijk heel tevreden, maar over het land maken we ons grote zorgen. Dat gevoel hangt samen met het besef van waar we vandaan komen: geobsedeerd door welvaart, alles reducerend tot meetbaar geluk op de economische thermometer, verdrinkend in mateloosheid. Door onze vrijheden de das omgedaan. We beseffen dat we op een keerpunt staan, maar hoe we met die nieuwe werkelijkheid om moeten gaan, daar hebben we geen idee van. Hoe geven we Nederland een duurzaam perspectief?

Ramsey Nasr maakt voor Tegenlicht de stand van het land op, samen met de bestuurders van een politievakbond, een academisch ziekenhuis en een scholengemeenschap. Vlaggendragers van de drie grote pijlers waarop ons land rust: Veiligheid, Zorg en Onderwijs. Tussen frustratie, hoop en daadkracht tonen zij hoe we ons land voorbij de crisis kunnen voeren, om het te laten bloeien en groeien.

bekijk de uitzending hier op uitzending gemist