klasse

een vrolijk muzikaal filmpje over de klassenmaatschappij; ongenuanceerd en zonder scrupulus

eigenlijk sluit deze somberder, maar zeker niet minder grappige variant daar naadloos op aan:

Advertenties