g20

Oh vrienden, niet deze toon!
Laat ons vrolijker liederen zingen,
Met meer vreugde!
Vreugde! Vreugde!

Vreugde, prachtige Goddelijke vonk!
Dochter van Elysium,
Vurig dronken gaan wij uw heiligdom binnen, O Hemelse!

Uw magie verbindt wederom
Wat gewoonte nauwkeurig verdeelde.
Alle mannen worden broeders,
Waar uw zachte vleugel rust.

Wie ooit het grote voorrecht had
Om des vriends vriend te zijn,
Wie ooit een toegewijde vrouw won,
Doe mee in ons gejubel!
Inderdaad, wie ooit ook maar één ziel,
De zijne noemde op deze aarde!

En wie nooit hiertoe in staat was, hij kruipe,
Met betraande ogen, weg van deze schare!

Ode aan Vreugde (Ludwig van Beethoven)

Advertenties