walging

walging en hoe het invloed heeft op beslissingen die daar op het eerste gezicht niets mee te maken hebben.


Gedragseconoom Dan Ariely bestudeert de fouten in onze morele code: de redenen waarom wij denken dat het (soms) oké is om te bedriegen of te stelen. Studies wijzen uit dat we inderdaad voorspelbaar irrationeel handelen en dat we beïnvloed worden op manieren die we niet kunnen vatten.