harvey moon

Op zijn website unanything presenteert de jonge kunstenaar Harvey Moon zijn fascinerende werk. Hij maakt onder andere tekenmachines, waarbij hij ruimte laat aan de machine zelf om tot eigen creativiteit te komen. Hij zoekt naar manieren om als kunstenaar niet zelf de schepper van het resultaat te zijn, maar om toeval of anderen het werk te laten doen, door bijvoorbeeld de bewegingen van een insect te volgen. Het levert gedetailleerd werk op dat ondanks deze onpersoonlijke artiest toch weet te boeien. Hij stelt interessante vragen…en de machines die hij maakt geven passende antwoorden en leveren in live-action ook nog eens een goeie kijkervaring op.