levende ideeen

Filosoof Daniel Denett spreekt over memes; concepten die evolueren, waardoor de biologie van de mens verder evolueert.

Meme (memetica)
Een meme is een begrip uit de memetica en betekent een idee dat zich onder informatiedragers verspreidt (tot nu toe voornamelijk menselijke hersenen en sociale netwerken), en wordt ook wel omschreven als een besmettelijk informatiepatroon. In meer specifieke termen: een meme is een zichzelf vermeerderende eenheid van de culturele evolutie, zoals een gen de eenheid is van de biologische evolutie.

college

Filosoof Daniel Dennett geeft een lezing over het wonder van bewustzijn. Door middel van goocheltrucs en optische illusies maakt hij inzichtelijk hoe onbekend het brein nog eigenlijk is, maar vraagt zich ondertussen heel interessante dingen af. Voor ik er erg in had was het uur alweer voorbij en had graag een schoolbel gehoord op het eind :-)

Conway’s ‘game of life’

De wijze waarop the game of life chaos en toeval met enkele simpele regels transformeert in complexiteit en orde heeft een aantal belangrijke denkers beinvloed, zoals Daniel Dennett en andere filosofen. Het zorgt voor verbluffende visualisaties op vragen als ‘hoe ontstaat leven?’.

Game of Life, soms kortweg Life genoemd, is een in 1970 door de Amerikaanse wiskundige John Conway bedachte cellulaire automaat, een twee dimensionaal raster met vierkante ‘cellen’ die ‘levend’ of ‘dood’ kunnen zijn, en die zich volgens vastgestelde regels ontwikkelen en daarbij allerlei patronen kunnen vormen.

Regels

1- Als een cel door 2 of 3 gekleurde buurcellen omgeven wordt, blijft deze cel zelf ook gekleurd.
2- Als een cel door 4 of meer gekleurde buurcellen omgeven wordt, gaat deze cel dood door ‘overbevolking’ (dat wil zeggen, de cel wordt wit).
3- Als een cel door minder dan twee gekleurde buurcellen omgeven wordt, gaat deze cel ook dood, maar dan door eenzaamheid.
4- Als een dode cel wordt omgeven door precies 3 gekleurde buurcellen, wordt deze dode cel ook gekleurd (‘geboren’)

Bekijk de video en zie wat er gebeurt!
waarschuwing: vreselijke muziek: geluid uit!